Byggeteknisk rådgivning vedrørende klimaskærm

Rådgivning inden for korrekt opbygning af tag, facader, krybekældre , terrændæk og gulve.

Et uvildigt rådgivningsfirma inden for byggeriet og udfører opgaver for stat og kommune, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, forsikringsselskaber og private