Projektering og tilsyn

Tagkonstruktioner

Flade tage

Hældningstage

Fagtilsyn på tage

Et uvildigt rådgivningsfirma inden for byggeriet og udfører opgaver for stat og kommune, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, forsikringsselskaber og private