Syn og skøn

Jeg har siden 1999 fungeret som skønsmand, udmeldt for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg samt af de Cevile Retter

Et uvildigt rådgivningsfirma inden for byggeriet og udfører opgaver for stat og kommune, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, forsikringsselskaber og private